pl en cn
Usługi bezpłatne

Usługi bezpłatne

Są dostępne tylko dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji z Województwa 
Pomorskiego. 

 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami chińskimi i pomorskimi
 • Organizacja spotkania biznesowego
 • Organizacja pobytu na terenie Chin
 • Pomoc z zakładaniem firmy oraz prowadzeniem interesów w Chinach
 • Pozostałe
Usługi płatne

Usługi płatne

Dla firm wymagających stałej zewnętrznej kontroli nad biznesem lub produkcją, 
świadczymy specjalistyczne usługi.

 • Organizacja, monitorowanie i nadzorowanie produkcji na terenie Chin
 • Kontrola jakości towarów zamówionych w Chinach przez firmy z Pomorza
 • Profesjonalna pomoc w negocjacjach handlowych z chinskim kontrahentem
 • Pomoc w naborze i ksztalceniu pracownikow
 • Transport towarów zamówionych w Chinach przez firmy z Pomorza
 • Pozostałe