pl en cn
Usługi bezpłatne

Usługi bezpłatne

Dostępne są tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji z Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy

  • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami chińskimi i pomorskimi
  • Organizacja spotkania biznesowego
  • Pomoc w przygotowaniach do imprez wystawienniczych
  • Organizacja pobytu na terenie Chin
  • Pozostałe
Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Dla firm wymagających stałej zewnętrznej kontroli nad biznesem lub produkcją, świadczymy dodatkowo specjalistyczne usługi poza projektem.

  • Organizacja, monitorowanie i nadzorowanie produkcji na terenie Chin
  • Kontrola jakości towarów zamówionych w Chinach
  • Profesjonalna pomoc w negocjacjach handlowych z chinskim kontrahentem
  • Pomoc w naborze i ksztalceniu pracownikow
  • Transport towarów zamówionych w Chinach
UE