pl en cn

Forum Ekonomiczne Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia

Udział w Forum Ekonomiczne Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia (China-CEEC Trade & Investment Forum). Forum towarzyszyło szczytowi Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia w Suzhou. Tegoroczny szczyt „16+1” był już czwartym z kolei spotkaniem szefów rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Poprzednie edycje odbyły się w Warszawie (2012), Bukareszcie (2013) oraz Belgradzie (2014). Po raz pierwszy szczyt państw należących do grupy „16+1” został zorganizowany w Chinach. Najwyższym przedstawicielem polskich władz obecnym w Suzhou był Prezydent RP Andrzej Duda. W szczycie 16+1 uczestniczyli również obserwatorzy – przedstawiciele takich państw i formacji jak UE, Austria, Grecja oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Gospodarzem spotkania w Suzhou był premier Chin Li Keqiang. Premier Li powiedział w swoim przemówieniu, że współpraca między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej kształtuje nowe podejście we współpracy Chiny-Europa. Współpraca w ramach projektu „16+1" dotyczy wszystkich dziedzin i wielu płaszczyzn, w tym handlu, inwestycji, infrastruktury, finansów, turystyki, edukacji, rolnictwa, kultury i współpracy regionalnej, co przynosi duże korzyści państwom wchodzącym w skład grupy 16+1 i ich mieszkańcom.

Po części rządowej, towarzyszący oficjalnym delegacjom przedstawiciele biznesu uczestniczyli w forum gospodarczym. Uczestnicy mogli wybrać jeden z trzech paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich dotyczył współpracy w realizowaniu projektu „Jeden pas, jeden szlak” (ang. One belt, one road). Drugi panel był poświęcony niedawno ogłoszonej idei „Internet plus” a trzeci panel dotyczył korzyści związanych z współpracą przy tworzeniu parków przemysłowych w Chinach.

Polska ze swoimi możliwościami oraz strategicznym położeniem może być centrum logistycznym dla całego regionu i ważną częścią całego projektu. Warto również pamiętać o głęboko zakorzenionych w tradycjach handlu morskiego oraz o portach znajdujących się na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Obie strony, chińska i polska mogą też współpracować w dziedzinie połączeń kolejowych czy drogowych, co pomoże w rozwoju projektu "Jeden pas, jeden szlak".

Na zakończenie szczytu Chiny i 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej odbyły się spotkania networkingowe. Przedstawiciele naszego Biura odpowiadali na pytania związane z możliwościami współpracy z Województwem Pomorskim.

UE