pl en cn

Stworzenie funduszu „Silk Road Fund”

08 listopada 2014 prezydent Xi Jinping ogłosił $40 miliardowy wkład Chińskiej Republiki Ludowej w ustanowienie funduszu inwestycyjnego „Silk Road Fund” (Szlak Jedwabny). Jak powiedział, Zhou Xiaochuan z People’s Bank of China, fundusz wesprze projekty średnio i długo termionowe, które wspomogą inicjatywę „One Belt, One Road”. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie krajów znajduących się wzdłuż Pasa Ekonomicznego Szlaku Jedwabnego (Silk Road Economic Belt) oraz Morskiego Szlaku Jedwabnego 21 Wieku (21st Century Maritime Silk Road). Pomoc dla tych krajów składać się będzie z inwestycji w rozwój infrastruktury oraz współpracy przemysłowej z Chinami. „Silk Road Fund” jest prywatnym funduszem kapitałowym z minimalnym 15 letnim horyzontem inwestycyjnym. W pierwszym etapie zainwestowane zostanie $10 miliardów, z czego $6.5 miliarda pochodzić będzie z zagranicznych reserw walutowych, $1.5 miliarda od China Investment Corp, $1.5 miliarda od Export-Import Bank of China oraz $500 milionów zainwestuje China Development Bank Corp.

UE