pl en cn

Organizacja pobytu merytorycznego dziennikarki chińskiej Du Jing

Organizacja wspólnie z Wydziałem Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UM w Gdańsku pobytu merytorycznego dziennikarki chińskiej Du Jing. Następnie wydanie książki p. Du Jing „Bursztynowy Gdańsk”, rozmowy z wydawnictwem, edytorem, recenzentem i Wydziałem Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UM w Gdańsku.

UE