pl en cn

Większe stypendia dla studentów zza granicy

Jak podają Ministerstwa Finansów i Edukacji, studenci międzynarodowi otrzymają większe dofinansowania na naukę. Studenci kierunków licencjackich dostaną do $10,606, natomiast na kierunkach magisterskich i doktoranckich studentom będzie przyznawane odpowiednio $12,785 i $16,000 w skali roku. Studenci, którzy otrzymają wyższe stypendia najbardziej cieszą się z większych dofinansowań na wydatki własne.Studenci będą otrzymywać średnio $400, w porównaniu z $224, które otrzymywali do tej pory.

UE