pl en cn

Spotkanie z nowym pracownikiem Ambasady RP w Pekinie

Spotkanie z nowym pracownikiem Ambasady RP w Pekinie odpowiedzialnym za sprawy edukacji i współpracę ze szkołami wyższymi. Celem rozmowy było przedstawienie oferty współpracy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, tak by można rozpocząć akcję jej rozpowszechniana wśród instytucji i firm kontaktujących się z Ambasadą, a także możliwości skorzystania przez pomorskie podmioty ze stypendiów fundowanych przez rząd chiński (5000 stypendiów dla 16 krajów Europy Śr.-Wsch. - pokłosie spotkania premierów Polski i Chin w kwietniu 2012 r. w Warszawie).

UE