pl en cn

Korespondencja z Muzeum Narodowym w Gdańsku

Korespondencja z Muzeum Narodowym w Gdańsku celem zorganizowania w 2013 roku wystawy chińskiej sztuki nowoczesnej. W związku z powyższym nawiązano znajomości z China Academy of Fine Arts i pozostawano w kontakcie roboczym z obydwiema stronami, w celu określenia terminu i warunków przedsięwzięcia. W korespondencji zostały poruszone min. kwestie dotyczące wydania i finansowania katalogu wystawy, ponoszenia koszów zakwaterowania artystów, współdziałania z mediami.

UE