pl en cn

Wrzesień

Targi Inwestycyjne w Xiamen (CIFIT)

Udział w Targach Inwestycyjnych w Xiamen (CIFIT), W targach wziął udział przedstawiciel Biura, który zaangażował się w promocję województwa, zajął się również poszukiwaniem chińskich

więcej

Koordynowano spotkania pomiędzy gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, a Fundacją Boyma

Koordynowano spotkania pomiędzy gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, a Fundacją Boyma. AWFIS przygotowała ofertę kształcenia chińskich studentów na pomorskiej uczelni, którą  rozesłano do

więcej
UE