pl en cn

Koordynowano spotkania pomiędzy gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, a Fundacją Boyma

Koordynowano spotkania pomiędzy gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, a Fundacją Boyma. AWFIS przygotowała ofertę kształcenia chińskich studentów na pomorskiej uczelni, którą  rozesłano do chińskich szkół wyższych o podobnym profilu, w zamierzeniu rozpoczęcia naboru studentów  od 1.10.2013 r.

UE