pl en cn

Prelekcja pracownika Biura dla studentów Filologii Polskiej Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych

Prelekcja pracownika Biura dla studentów Filologii Polskiej Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych na temat walorów gospodarczych, turystycznych i inwestycyjnych regionu pomorskiego.

UE