pl en cn

Spotkania z przebywającą z wizytą w Pekinie delegacją władz Akademii Muzycznej w Gdańsku

Spotkania z przebywającą z wizytą w Pekinie delegacją władz Akademii Muzycznej w Gdańsku z Rektorem Maciejem Sobczakiem na czele. W czasie rozmów wskazano obszary, w których Biuro Pomorskie mogłoby być pomocne, a także przedstawiono projekty, które ze względu na chińską specyfikę i uwarunkowania kulturowe miałyby największa szanse na sukces.

UE