pl en cn

Kary dla urzędników

Zgodnie z oświadczeniem Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny, od 2012 roku do końca września 80,000 urzędników zostało ukaranych za naruszenie przepisów o korupcję. 38,000 urzędników oskarżono o zaniedbanie obowiązków, pozostali zostali zdyscyplinowani za wykorzystywanie funduszy publicznych dla własnej rozrywki, wolne wypełnianie poleceń służbowych i przyjmowanie prezentów.

UE