pl en cn

Preferowane inwestycje

Rząd zachęca sektor prywatny do inwestowania w terminale skroplonego gazu ziemnego i ropy naftowej oraz do magazynowania i dystrybucji gazu. Chiny dotychczas zbudowały 120,000 km lądowych rurociągów naftowych i gazowych, z wyłączeniem tych na polach naftowych. Dla Chin, największego konsumenta na świecie, gaz ziemny stał się ważną opcją pozyskiwania energii. Na początku tego roku, Rosja i Chiny podpisały 400 mld USD kontrakt na budowę rurociągu, który rocznie będzie dostarczać 30 mld metrów sześciennych gazu ziemnego do Chin. W 2013 roku zużycie gazu ziemnego wyniosło 167,6 miliardów m3. Z rosnącą presją, aby ustabilizować wzrost gospodarczy, Rada Państwa próbuje wprowadzić więcej kapitału prywatnego w projekty sektora publicznego, zmniejszając bariery wejścia na niektóre rynki i używając publiczno-prywatnego modelu inwestycyjnego.

UE