pl en cn

Prognoza zapotrzebowania na rudę żelaza

Według prognoz w 2015 roku import rudy żelaza wzrośnie o 6,4 procent do około 1 mld ton metrycznych. Głównie wpływ na to ma spadek cen surowców oraz wzrost popytu krajowego. Według raportu opublikowanego przez Instytut Badań i Planowania Chińskiego Przemysł Metalurgicznego, tempo wzrostu jest znacznie niższe niż szacowany 14.7- procentowy wzrost w 2014 roku.

UE