pl en cn

Przestępcy narkotykowi

Jak podaje Najwyższy Sąd Ludowy, w pierwszych 10 miesiącach 2014 roku ponad 84,000 przestępców narkotykowych zostało skazanych. Według Piątego Trybunału Karnego ChPL, sądy w całym kraju obsługiwały 433.128 spraw związanych z narkotykami w latach 2007 i 2013 oraz wydały 471.302 wyroków. Wśród nich jest sprawa o wysokim profilu Birma/Myanmar narkotykowego handlarza ludźmi Naw Kham, który sprzedawał narkotyki wzdłuż rzeki Mekong i zabił 13 chińskich marynarzy w 2011 roku.
W 2011 roku wszczęto 22.940 postępowań karnych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, najczęściej o przestępstwa z art. 62 (nielegalne posiadanie). Ogółem stwierdzono 74.535 przestępstw narkotykowych. Wśród wszystkich przestępstw o charakterze kryminalnym, przestępstwa narkotykowe stanowią 9,4 %, czyli prawie co 10 przestępstwo kryminalne jest związane z narkotykami.

UE