pl en cn

Rosnące obawy o jakość wody

Ponad 75 procent mieszkańców miast skłonna jest zapłacić więcej za bezpieczną wodę. Wartość Indeksu Wody, przeprowadzony przez amerykański XylemInc, globalnego dostawcę technologii wody i E20 Platformę Środowiska z siedzibą w Pekinie, pokazuje, że 96 procent mieszkańców miast wierzy, ze kraj stoi w obliczu poważnych problemów zaopatrzenia w wodę. Raport opublikowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska wykazały, że większość wód podziemnych w Chinach jest zanieczyszczona. Z 4,778 miejsc monitorowanych wód podziemnych na terenie całego kraju, ministerstwo opisuje jakość wody w około 60 procentach jako "złą" lub "bardzo złą". Obecnie opłaty mieszkaniowe za wodę w stolicy wynoszą około 4 juanów (0,65 USD) za tonę. Rząd planuje wydać 2 biliony juanów w celu rozwiązania problemów zaopatrzenia w wodę, w szczególności poprawę jakości wody poprzez modernizację infrastruktury i technologii. Rząd będzie również zachęcać prywatne inwestycje w przyszłe projekty uzdatniania wody.

W Polsce gospodarstwa domowe w stolicy płacą 4,54 zł/m3 (1.25 USD).

UE