pl en cn

Spadek urodzeń powodem do niepokoju

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Chińskiej Akademii Nauk Społecznych współczynnik dzietności w Chinach wynosi obecnie 1,4 dziecka na kobietę. Dzięki polityki jednego dziecka, wskaźnik przyrostu naturalnego w Chinach spadła z 4,77 urodzeń na kobietę w 1970 roku do 1,64 w 2011 roku. Jednak pozytywne skutki spowolnienia wzrostu populacji stopniowo zanikały od 2010 roku. W listopadzie ubiegłego roku, rząd krajowy złagodził pewne ograniczenia, dzięki czemu para może mieć drugie dziecko, jeśli jedno z nich jest jedynakiem. Jednak Komisja wskazała, że do 5 listopada tylko 700.000 par zgłosiło staranie o drugie dziecko. To poważny problem, gdyż w 2050 roku jedna trzecia kraju będzie w wieku lat 60 lub starsza, a pracowników płacących na każdego emeryta będzie coraz mniej.
Dane Banku Światowego w Polsce wykazują, że na jedną kobietę rodzi się 1,3 dziecka. Taki poziom dzietności i masowe emigracje prowadzą do zmniejszenia liczby Polaków i znacznego starzenia się społeczeństwa. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego za 15 lat będzie nas o milion mniej (obecnie w Polsce jest 38,5 mln Polaków), a w 2050 roku populacja Polski może zmaleć do 34,8 mln.

UE