pl en cn

Zaangażowanie przedsiębiorstw

Oficjalne dane wykazują, że 8.1 mln przedsiębiorstw działało w sektorze usług w Chinach pod koniec 2013 roku. Zgodnie z wynikami ogólnokrajowego spisu gospodarczego ogłoszonego przez Narodowy Urząd Statystyczny łączna liczba firm w sektorze usług był niemal trzykrotna większa niż w sektorze produkcyjnym. Spis ludności wykazał, że 10.86 mln przedsiębiorstw było zaangażowane w dwóch sektorach, pod koniec ubiegłego roku (52,9 procentowy wzrost w stosunku do roku 2008).

UE