pl en cn

Chiny-Japonia wznowiony dialog o porozumieniu morskim

We wrześniu 2012 roku stosunki Chin i Japonii uległy znacznemu pogorszeniu. Wtedy to japoński rząd wykupił trzy wyspy tworzące sporny archipelag Senkaku/Diaoyu od prywatnego właściciela. Na wieść o tym przez Chiny przetoczyła się fala ulicznych protestów, przeradzających się również w plądrowanie japońskich firm, atakowanie japońskich obywateli oraz niszczenie japońskich samochodów. Sytuacja uległą zaostrzeniu w listopadzie 2013 roku, kiedy rząd chiński ogłosił utworzenie Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej Morza Wschodniochińskiego, do której podporządkowała się większość państw oprócz Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W obszarze nowo utworzonej strefy znalazły się także sporne wyspy. Po okresie niemal kompletnej ciszy i zastoju w stosunkach dyplomatycznych chińskie i japońskie władze wznawiają rozmowy na temat utworzenia mechanizmu łącznika morskiego w celu zmniejszenia ryzyka wypadków w powietrzu lub na morzu.

UE