pl en cn

Plany zmniejszenia zużycia węgla o 5% do 2020 roku w produkcji energii elektrycznej

W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla Chiny ogłosiły plan przewidujący zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii elektrycznej do 4.8 mld ton w roku 2020. W zeszłym roku Chiny zużyły 4 mld ton węgla, z czego 3,68 miliardów ton było krajowej proweniencji, a 320 mln ton z importu. W roku 2014 produkcja energii pochodzącej z węgla kamiennego wynosiła 67 %, a z rokiem 2020 ma zmniejszyć się do 62 %.
W Polsce wydobywa się 62 % węgla produkowanego w całej Unii Europejskiej. Większość importowanego do Polski surowca pochodzi z Rosji, w mniejszym stopniu z Kazachstanu, Czech i Ukrainy. W ubiegłym roku Polskie kopalnie wydobyły 76,5 mln ton węgla. To o 4,5 proc mniej niż w roku 2012. Z elektrowni spalających węgiel kamienny lub brunatny uzyskiwanej jest 93% energii elektrycznej.

UE