pl en cn

Wiatraki i baterie słoneczne mogą doprowadzić do spadku emisji dwutlenku węgla

Do roku 2030 Chiny mogą stać się największym na świecie rynkiem energii źródeł odnawialnych, jeżeli podwoją proporcji takich źródeł, jak słońce i wiatr w ogólnej kombinacji źródeł energii do 26 procent.W ramach bieżącej polityki udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Chin wzrośnie o 17 procent do roku 2030. Agencja energetyczna szacuje, że jeśli do 2030 r. roczna wartość inwestycji w technologie odnawialnych źródeł energii wyniesie 145 mld USD, Chiny osiągną cel rzędu 26 procent.

UE