pl en cn

Wystawa pod hasłem „Morski Szlak Jedwabny XXI wieku”

W dniach 31 października do 2 listopada przedstawiciele Biura Pomorskiego w Chinach z siedzibą w Pekinie mieli okazję uczestniczyć w wystawie pod hasłem „Morski Szlak Jedwabny XXI wieku”. Uczestnictwo w imprezie odbyło się na zaproszenie Biura Współpracy Zagranicznej działającego w strukturach władz Prowincji Guangzhou.

Morski Szlak Jedwabny był alternatywą dla niebezpiecznego i pochłaniającego dużo więcej energii i funduszy Lądowego Szlaku Jedwabnego. Organizatorzy Targów i teraz podkreślali wagę transportu morskiego w czasach obecnych. Jest to jak dotąd najbardziej ekonomiczny środek transportu towarów pomiędzy krajami Europy, Afryki i Azji. Była to pierwsza edycja targów zorganizowanych pod takim właśnie tytułem będących platformą do nawiązania kontaktów dla wielu krajów położonych na trasie historycznego Szlaku Jedwabnego. Impreza zgromadziła ponad 500 wystawców, z czego prawie 30% stanowiły firmy i przedstawiciele rządów i prowincji z zagranicy. Prowincja Guandong jako najbardziej „produktywna” prowincja Chin ma swój największy udział w eksporcie dóbr produkowanych w Chinach, a także na swoim obszarze posiada największą ilość portów (porty te są również położone najbliżej portów z Europy).

Dla delegacji z Biura Pomorskiego była to bardzo dobra okazja do nawiązania kontaktów z zakresu importu polskich produktów, współpracy firm logistycznych, a także jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy portami Pomorza a portami z Prowincji Guangdong.

Podczas wystawy nasza Delegacja prezentowała propozycje inwestycyjne na Pomorzu. W odpowiedzi na jedną bardzo konkretną rozmowę przedstawiciel Biura Pomorskiego został zaproszony do Głównej Siedziby Stowarzyszenia Logistycznego Prowincji Guangdong. Stowarzyszenie pomimo nazwy, nie zajmuje się jedynie logistyką sensu stricte, jego zakres działań obejmuje głównie budowę Stref Ekonomicznych (wraz z całą infrastrukturą), portów, planowania przestrzennego, a także są organizacją inwestującą w innych krajach w celu polepszenia współpracy ekonomiczno-gospodarczej dwu krajów. Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia była bardzo owocna, obie strony liczą na ścisłą współpracę. Pierwsze kroki zostały poczynione, z obu stron została zaprezentowana oferta inwestycyjna i wskazane ewentualne modele przyszłej kooperacji;

UE