pl en cn

Handel zagraniczny w maju

Poziom eksportu obniżył się o 2.8% w skali roku i wyniósł $191 miliardów, co pokazuje niewielką poprawę w porównaniu do kwietnia 2015 roku. Ponadto według danych Generalnej Administracji Ceł, import zanotował 18.1% spadek w skali roku i wyniósł $129.5 miliarda. Nadwyżka handlowa ChRL w maju wyniosła $59 miliardów (65% wzrost w skali roku). W porównaniu z analogicznym okresem w 2014 roku, handel zagraniczny Chin jest o 9.7% niższy i wynosi $317.7 miliarda.

UE