pl en cn

Wzrost wydajności przemysłowej w Maju

Według Narodowego Biura Statystycznego, wydajność przemysłowa w maju zanotowała 6.1%(5.9% w kwietniu) wzrost w skali roku. Inwestycje w aktywa stałe wzrosły w maju o 9.9% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Ponadto inwestycje w nieruchomości oraz poziom sprzedaży detalicznej pokazały wzrost kolejno o 2.4% i 10.1% w porównaniu z danymi z kwietnia 2015 roku. Ponadto, Ministerstwo Finansów wprowadziły w życie tak zwany „debt swap plan” na mocy, którego rząd centralny obniży opłaty kredytów zaciągniętych przez lokalne samorządy oraz wydłuży terminy spłat obligacji skarbowych lokalnych samorządów w nadziei na zwiększenie inwestycji w sektor produkcyjny oraz infrastrukturę.

UE