pl en cn

Zmiany w planowaniu rodziny nie przynoszą efektów

Zmiany wprowadzone przez chiński rząd, dotyczące planowania rodziny nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W 2014 roku poszczególne prowincje znosiły politykę „jednego dziecka” i pozwalały na urodzenie drugiego dziecka rodzinom, w których przynajmniej jeden z rodziców był jedynakiem. Jednakże tylko 1,85 miliona par zdecydowało się na drugie dziecko, co zmusiło chiński rząd do podjęcia dalszych kroków.

W listopadzie br. na 15. Plenum Centralnego Komutetu KPCh władze zdecydowały się na całkowite zniesienie polityki „jednego dziecka” i zezwoliły wszystkim parom na posiadanie drugiego potomka. Powodem, dla którego władze Chin chcą zachęcić pary do powiększenia rodziny jest starzenie się chińskiego społeczeństwa. Polityka „jednego dziecka” wprowadzona w latach 70. doprowadziła do drastycznego zmniejszenia chińskiej populacji zdolnej do pracy. Obecnie presja utrzymania starzejącego się społeczeństwa spada na ograniczoną liczbę osób w wieku produkcyjnym.

Pomimo zniesienia polityki „jednego dziecka” i rozluźnieniu możliwości powiększenia rodziny, wiele chińskich par nie decyduje się jednak na kolejne dziecko, głównie ze względu na problemy finansowe i ogromny koszt wychowania i wykształcenia dziecka.

UE