pl en cn

Wzrost wartości przejęć zagranicznych spółek

Według danych Morning Whistle Group, chińskie firmy dokonały 35 przejęć spółek zagranicznych w marcu 2015. Ujawniona wartość transakcji to $7.464 miliarda co stanowi wynik o 50.57% wyższy od tego uzyskanego w lutym i aż o 400.63% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skok marcowy spowodowany był głównie dwoma przejęciami w branży samochodowej, które łącznie wyniosły 72% wartości ogólnej wszystkich przejęć dokonanych przez chińskie spółki w marcu.

UE