pl en cn

Inwestycje zagraniczne na rekordowym poziomie

Chiny zainwestowały rekordowe $116 miliardów w 2014 roku i po raz pierwszy wartość inwestycji dokonanych przez Chiny za granicą jest wyższa od wartości kapitału zainwestowanego w Chinach. Inwestycje w sektor niefinansowy w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2015 roku wyniosły $56 miliardów co stanowi 29.2% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Warto zauważyć, że inwestycje dokonane przez firmy z sektora produkcyjnego zanotowały 63.1% wzrost i wyniosły $5.09 miliarda, a całkowita wartość wysłanego skończonego sprzętu, takiego jak elektrownie nuklearne, wodociągi czy sprzęt kolejowy wyniosła $60 miliardów.

UE