pl en cn

Nowe przepisy w Strefie Wolnego Handlu w Pingtan

Oficjele Strefy Wolnego Handlu w Pingtan (prowincja Fujian) ogłosili 15 lipca szereg nowych przepisów mających na celu przyciągnięcie większej ilości biznesów do strefy. Ogłoszono 22 nowe regulacje w tym między innymi przyspieszone odprawy dla kupców z Tajwanu, szybkie odprawy dla produktów z krótką datą ważności oraz internetowa rejestracja cargo. Ponadto w strefie obowiązywać będzie 20 nowych przepisów mających ułatwić delegowanie kontroli nad importowanymi produktami sektora rolniczego.

UE