pl en cn

Szczyt członków BRICS w rosyjskim mieście UFA

Między 8 i 9 lipca odbył się 7-my szczyt państw członkowskich BRICS. Liderzy organizacji spotkali się w rosyjskim mieście Ufa. Podczas spotkania odbyło się oficjalne otwarcie New Development Bank, który ma być alternatywą dla zachodniego Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wspierać projekty i rozwój infrastruktury w krajach BRICS oraz innych krajów rozwijających się. Ponadto, podczas szczytu ogłoszono stworzenie tak zwanego Contingent Reserve Agreement, który stanowią rezerwy walutowe mające na celu chronienie członków BRICS przed negatywnymi wpływami globalnych trendów finansowych na waluty państw członkowskich.

UE