pl en cn

Pierwsze ogólnokrajowe badanie dzieci w kierunku autyzmu

Spośród tysiąca dzieci w wieku 6-12 lat co czwarte cierpi na autyzm – powiedział Wang Yi, szef projektu badającego Jest to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone na terenie całych Chin. W projekcie nie wzięto pod uwagę dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach lub w domach, u których już wcześniej zdiagnozowano zaburzenia w rozwoju psychosomatycznym. U ponad połowy z przebadanych dzieci po raz pierwszy zdiagnozowano chorobę właśnie podczas badania.

UE