pl en cn

„Płynna populacja” wzrośnie do 291 mln w 2020 r.

Komisja Zdrowia Narodowego i Planowania Rodziny opublikowała niedawno raport z którego wynika, że pod koniec 2014 roku prawie 253 mln osób (czyli prawie jedna szósta całej populacji Chin) należy do tzw. „płynnej populacji”. „Płynna populacja” to zbiorcze określenie osób, które w celach naukowych bądź zarobkowych opuściły miejsca skąd pochodzą i wyemigrowały do innych miejsc w Chinach.

W raporcie uwzględniono również prognozy na najbliższe pięc lat – według szacunków przyrost „płynnej populacji” będzie wynosił 6 mln rocznie i w 2020 roku wyniesie 291 mln ludzi. To wolniejsze tempo wzrostu niż w ubiegłych latach, kiedy populacja ta rosła o ok. 8 mln rocznie.

W raporcie uwzględniono również przewidywany czas pobytu w nowym miejscu. Według oficjalnych danych 55 procent osób, należących do „płynnej populacji”, spędziło ponad trzy lata w miejscu, w którym obecnie żyje, a połowa ogółu wspomnianej ludności jest zainteresowana osiedleniem się na stałe w nowym miejscu.

UE