pl en cn

Noworoczny problem wypłacalności banków

Zgodnie z chińskim zwyczajem na Nowy Rok przygotowuje się czerwone koperty (wypełnione gotówką), które wręcza się współpracownikom oraz rodzinie bowiem kolor czerwony symbolizuję w tradycji chińskiej fortunę i szczęście. W celu zaspokojenia zwiększonego popytu na gotówkę i zapewnienia płynności finansowej instytucji finansowych w okresie Nowego Roku The People’s Bank of China zasilił system finansów publicznych kwotą $25.6 miliarda. Zasilenie odbyło się przy pomocy zawartych z bankami krótko terminowych umów odkupu papierów wartościowych. Tego roczne zasilenie stanowi największe krótkoterminowe zasilenie systemu finansów publicznych od stycznia 2014 roku.

UE