pl en cn

Roczny zakaz importu produktów z kości słoniowej

Jak podaje Państwowa Agencja Leśnictwa, 26 lutego 2015 roku, wprowadzono w Chinach roczny zakaz importu wyrobów z kości słoniowej zdobytej po 1 lipca 1975. Powyższy zakaz dotyczy wyłącznie kości słoniowej pozyskanej po międzynarodowej Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami (01 lipca 1975). Warto zauważyć, jak podaje raport Narodowej Akademii Nauk, między 2010 i 2013 rokiem około 100 000 słonii zostało nielegalnie zabitych przez kłusowników, a po 2013 roku liczba spraw sądowych dotyczących przemytu dzikich zwierząt i roślin w Chinach spadła o 70%.

UE