pl en cn

Nowy plan „Made in China 2025”

Rada Państwa, odkryła we wtorek 19 maja 10 letni plan modernizacji sektora produkcyjnego. Plan, o nazwie „Made in China 2025” zakłada wspieranie innowacji, zoptymalizowanie struktur przemysłowych oraz poprawę wydajności i jest pierwszym, który skupi się na promocji sektora produkcyjnego. Według założeń planu chińscy producenci będą musieli zwiększyć innowację, przeznaczać więcej środków na cele badawczo-rozwojowe, zdobywać więcej patentów by w przyszłości produkować bardziej zaawansowany sprzęt taki jak między innymi statki kosmiczne, samoloty itp. Ponadto, jednym z priorytetów „Made in China 2025” ma być jakość oraz minimalizowanie negatywnego wpływu sektora na środowisko naturalne.

UE