pl en cn

Partyjne wycieczki do więzień

Jak podaje Centralna Komisja Inkspektoratu ds. Dyscypliny Komunistycznej Partii Chin, przedstawiciele kluczowych sektorów rządu wraz ze swoimi współmałżonkami odwiedzili więzienia, w których przetrzymywani są skazani za korupcję urzędnicy państwowi. W maju 2015 roku ponad 70 wysokich członków Partii Komunistycznej z miasta Shiyan w prowincji Hubei, odwiedzilo byłych urzędników osadzonych w lokalnym więzieniu za korupcję. Ponadto w celach edukacyjnych spędzili oni cały dzień wspólnie z osadzonymi. Co więcej, 50 małżonek członków partii z prowincji Jiangxi, wzięło udział w szkoleniu, które miało na celu pokazenie olbrzymiej roli kobiet w utrzymaniu integralności personalnej chińskich urzędników.

UE