pl en cn

Spadek użycia węgla

Produkcja węgla w Chinach, kraju który rocznie zużywa najwięcej tego surowca, zanotowała 6% spadek w ciągu pierwszych 4 miesięcy 2015. Spadek jest rezultatem zwalniającej gospodarki Chin oraz wysiłków rządu na rzecz obniżenia emisji węgla.Ponadto jak podaje Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform poziom importu węgla do Chin zanotował 38% spadek.

UE