pl en cn

Import oczyszczonego niklu najwyższy od 7 miesięcy

Chiński import oczyszczonego niklu, według Generalnej Administracji Ceł, wzrósł w lutym 2015 o 33% w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. i wyniósł 10 472 tony. Malejące krajowe zasoby niklu powodują rosnące zapotrzebowanie na import tego surowca w celu zaspokojenia potrzeb państwa chińskiego, które jest największym na świecie konsumentem niklu.

UE