pl en cn

Podejrzani o przestępstwa nielegalnie więzieni

Jak podaje Naczelny Prokurator Ludowy, narodowe departamenty sądownicze zidentyfikowały około 4300 osób, które od ponad 3 lat były nielegalnie więzione. Maksymalny czas zatrzymania podejrzanych to 7 miesięcy, a sądy powinny wnieść akt oskarżenia przeciwko podejrzanym do 6 miesięcy od zatrzymania. Hong Daode, profesor na China University of Political Sciences and Law, powiedział, że organy ścigania, którym nie uda się sfinalizować aktów oskarżenia ze względu na słabe możliwości dochodzeniowe, niewystarczającą ilość dowodów lub dużą złożoność spraw zazwyczaj decydują się na nielegalne więzienie oskarżonych nawet przez kilka lat. Na mocy nowego kodeksu postępowania karnego (od stycznia 2013) organy ścigania zobowiązane są chronić praw człowieka i innych legalnych praw oskarżonych.

UE