pl en cn

Surowe prawo przeciwko emisji zanieczyszczeń

Nowa ustawa o ochronie środowiska, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku uważana jest za najbardziej zdecydowany krok, na drodze do zredukowania zanieczyszczenia powietrza, w historii Chińskiej Republiki Ludowej. Według Pan Yue, zastępca ministra w departamencie ochrony środowiska, przez pierwsze 2 miesiące, 15 firm, które nie osiągneły wymaganych norm emisji zanieczyszczeń otrzymały kary finansowe o łącznej wysokości $1.15 miliona dolarów. Największa kara przyznana pojedynczej firmie wyniosła $303 000. Ponadto, władze nakazały 120 firmom zaprzestanie emisji zanieczyszczeń nawet w przypadku kiedy oznaczałoby to wstrzymanie produkcji.

UE