pl en cn

Wymiany kadrowe między USA i Chinami

Prezydent Xi Jinping podczas spotkania z Prezydent Harvard University, Drew Gilpin Faust,wyraził nadzieję na więcej wymian kadrowych między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Chiny są największym źródłem studentów zagranicznych na amerykańskich uczelniach, a ich liczba w 2014 roku wyniosła 270 000 studentów. Dla porównania łączna liczba wszystkich studentów zagranicznych w Polsce w 2014 roku to około 36 000.

Studenci zagraniczny studiujący w Chinach to 377 054 osoby z 203 krajów (według danych Ministerstwa Edukacji), co stanowi 5.77% wzrost w porównaniu z 2013 rokiem.

UE