pl en cn

Chińska gospodarka wciąż hamuje

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnychspadł o 0.4 proc. w porównaniu do sierpnia i wynosi obecnie 1.6 proc. Najnowsze dane chińskiego urzędu statystycznego mogą świadczyć o spowolnieniu wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale bieżącego roku.Równolegle do spadku cen towarów spowalnia się również tempo wzrostu PKB. W trzecim kwartale 2015 r. wyniósł on 7,4 proc. Jest to najniższe tempo wzrostu od 2009 roku, gdy na świecie wybuchł kryzys finansowy.

„Niski poziom inflacji może odzwierciedlać słabość gospodarki” – powiedział ChangJian, ekonomista w banku Barclay’s Capital in China. Równolegle do spadku wskaźnika cen towarów i usług, na niskim poziomie utrzymuje się również indeks cen producentów. W porównaniu do września ubiegłego roku wskaźnik PPI spadł o 5.9 proc. Zdaniem ekspertów, przedłużająca się niska inflacja może odbić się nie tylko na zyskach firm oraz powiększeniu debetów niektórych przedsiębiorstw, ale również na niskim popycie oraz cenach towarów.

Tempo wzrostu chińskiej gospodarki – drugiej gospodarki świata po USA – zmniejsza się już od blisko dwóch lat mimo łagodzenia polityki pieniężnej przez bank centralny. Do spowolnienia przyczyniają się m.in. spadek eksportu i popytu wewnętrznego, spowodowany kryzysem zadłużenia w strefie euro i słabą koniunkturą w amerykańskiej gospodarce.

Hamowanie gospodarki Chin zaczynają już odczuwać jej najwięksi partnerzy handlowi, w tym Niemcy. Mimo rozczarowujących danych za trzeci kwartał premier Chin Wen Jiabao zachowuje optymizm. Jeszcze przed publikacją wyników ostrzegał wprawdzie przed “znacznymi trudnościami” w ostatnim kwartale, ale wyraził przekonanie, że dzięki podjęciu działań przez władze “gospodarka się bardziej ustabilizuje”.

Premier przyznał, że tradycyjne branże chińskie przeżywają obecnie trudności, wskazał jednak, że sektor zaawansowanych technologii “jest w stosunkowo dobrej kondycji”. Lepiej od przemysłu rozwijały się też rolnictwo i sektor usług – podkreślił.

UE