pl en cn

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin znów obraduje

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zbiera się zwyczajowo jeden lub dwa razy do roku aby obradować nad kierunkami rozwoju państwa. Obecne władze partii zostały wybrane w 2012 r. przez Kongres, a spotkały się kolejno: tuż po samym Kongresie, wiosną i jesienią 2013 r. oraz jesienią 2014 roku

Spotkania Komitetu Centralnego służą zazwyczaj okazję dla rządzących władz do zaprezentowania i rozpowszechnienia wizji Chin oraz planowanego rozwoju gospodarczego Państwa Środka.

Tegoroczne posiedzenie miało być zdominowane przez 13. pięcioletni plan rozwoju gospodarczego. Jednak niespodziewanie tematem numer jeden okazała się informacja o odejściu od polityki jednego dziecka.

Na trwającym od poniedziałku 26-ego do 29-ego października spotkaniu władz partii dyskutowano nad projektem nowego planu 5-letniego, który wytycza cele i kierunki rozwoju chińskiej gospodarki na lata 2016-2020. Do końca drugiej dekady XXI wieku Chiny mają się stać „umiarkowanie zamożnym społeczeństwem”, co w przełożeniu na dane ekonomiczne oznacza podwojenie dochodu per capita w porównaniu z rokiem 2010.

W latach 2016-2020 wzrost gospodarczy w Chinach powinien wynosić co najmniej 6,5 proc. PKB rocznie - podała oficjalna agencja prasowa Xinhua. Główne kierunki modernizacji kraju to: rozwój gospodarczy, polityczny, społeczny, kulturalny i ekologiczny. Wśród założeń nowego planu znajdują się m.in.: zmniejszenie ingerencji rządu w ceny, zwiększenie roli konsumpcji jako silnika wzrostu gospodarczego i rozciągnięcie ubezpieczeń dla osób starszych na całe społeczeństwo.

Nadrzędnym celem sformułowanym w planie jest osiągnięcie "średnio-wysokiego wzrostu" w najbliższych pięciu latach, co pozwoli na budowę "umiarkowanie zamożnego społeczeństwa", obiecywanego przez prezydenta Xi, gdy obejmował on swoją funkcję w 2013 roku.

Jak pisze agencja AP, wtorkowa wypowiedź Xi to najnowszy sygnał, że partia może obniżyć oficjalny cel wzrostu PKB, który od 2011 roku wynosił 7 proc. Xi Jinping jest przekonany, że nawet ze wzrostem na poziomie 6,5 proc. kraj będzie w stanie wydobyć z ubóstwa 70,17 mln Chińczyków z rejonów wiejskich – podaje oficjalna agencja rządowa Xinhua.

UE