pl en cn

Koniec z polityką jednego dziecka w Chinach

W czwartek, 29 października 2015 r. agencja Xinhua poinformowała, że Chiny odchodzą od polityki jednego dziecka. W oficjalnym komunikacie podano, że przepisy zezwalające każdej parze na posiadanie dwojga dzieci są odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa.Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących daty wprowadzenia nowych przepisów w życie.

Wielu ekspertów uważa, że decyzja o zniesieniu polityki jednego dziecka przyszła za późno, wśród licznych potencjalnych zagrożeń,wynikających z obowiązujących od 1978 roku przepisów, wymienia się m.in.: dysproporcję płci, brak rąk do pracy oraz prawdopodobny kryzys systemu emerytalnego. Według oficjalnych danych rządowych przytaczanych przez „South China Morning Post” współczynnik dzietności wynosi obecnie 1,5. Zastępowalność pokoleń zapewnia współczynnik wyższy niż 2,1, czyli daleki od obecnego stanu. Z tego powodu można domniemywać, że w dłuższej perspektywie populacja Chin będzie się kurczyła i bez bardziej stanowczych działań Pekinu raczej nie uda się odwrócić tego trendu. W 2012 roku po raz pierwszy od dziesięcioleci spadła liczba ludności w wieku produkcyjnym, wywołując obawy, że Chiny będą pierwszym na świecie krajem, który zestarzeje się, zanim się wzbogaci.

Od lat 80. rodziny wiejskie, którym urodziła się dziewczynka, mogły mieć jeszcze jedno dziecko. Później posiadanie drugiego dziecka umożliwiono również rodzinom miejskim w przypadkach, gdy oboje rodzice byli jedynakami. Od 2013 roku dwoje dzieci wolno posiadać wszystkim rodzinom, w których chociaż jedno z małżonków jest jedynakiem.

Zniesienie polityki planowania rodziny (tak brzmi oficjalna nazwa) może nie przynieść spodziewanych rezultatów również z innych powodów. Młodzi Chińczycy, zwłaszcza w dużych miastach, wcale nie chcą mieć więcej dzieci, głównie z przyczyn finansowych.

UE