pl en cn

Rekordowy spadek rezerw walutowych

Chińskie rezerwy walutowe zmiejszyły się o 180 mld dolarów w trzecim kwartale tego roku. – to największy spadek od 20 lat. W poprzednich kilkudziesięciu latach Chiny zgromadziły, dzięki swojej ekspansji eksportowej, a także w wyniku dużego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, bardzo duże rezerwy walutowe. Przez wiele lat Chiny zajmowały pod tym względem pierwsze miejsce na świecie. W czerwcu 2014 roku rezerwy walutowe Państwa Środka osiągnęły rekordowy poziom 4 bln dolarów. Dla porównania druga pod tym względem Japonia posiadała „tylko” 1,2 bln rezerw walutowych, a zajmująca trzecie miejsce Arabia Saudyjska - 660 mld dolarów.

Wielu inwestorów bało się, że spadek chińskich rezerw jest znacznie głębszy, biorąc pod uwagę spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach i interwencję Chińskiego Banku Centralnego, który skupuje za dolary słabnącą chińską walutę, aby osłabić tempo dewaluacji yuana

Innymi przyczynami spadku rezerw jest zmniejszenie chińskiego eksportu i - co może bardziej niepokoić kraje uzależnione w większym niż inne stopniu od chińskiego rynku zbytu - równie duży spadek importu.

UE