pl en cn

Chińskie społeczeństwo starzeje się

Okręg Rudong w prowincji Jiangsu jako pierwszy w latach 60-ych wprowadził w życie zasady ‘polityki jednego dziecka’. W porównaniu do reszty kraju, która do zasad polityki jednego dziecka zaczęła stosować się dopiera w latach 70-ych, okręg Rudong juz zmaga się ze skutkami polityki społecznej Chińskiej Republiki Ludowej. Jak powiedział Chen Jian, przewodniczący przewodniczący departamentu edukacji okręgu Jiangsu, okręg traci 1000 studentów rocznie. Ponadto samorząd okręgu szacuje, iż od wprowadzenia w życie, polityka jednego dziecka skutecznie zapobiegła około 500,000 narodzinom. Obecnie ludzie starsi niż 65 lat stanowią ponad 20% całej populacji co kwalifikuje okręg Rudong do kategorii społeczeństw starzejących się.

Pomimo rozluźnienia polityki społecznej, która w przypadku gdy jedno z rodziców było jedynakiem dopuszcza możliwość starania się o drugie dziecko, szacuje się że jedynie 11.6%, wśród rodzin spełniających warunki, zdecyduje się na drugie dziecko. W rezultacie wprowadzenia nowych przepisów ponad 11 milionów par spełnia warunki potrzebne do pozwolenia na staranie się o 2 dziecko.

UE