pl en cn

Fuzje w sektorze medycznym

Jak podaje China Venture w sektorze medycznym i sektorze zdrowia w 2014 miało miejsce 390 fuzjii. Jest to 20% wzrost w porównaniu z 2013. Łączna wartość transakcjii to $14.04 miliarda (70% wzrost). Największa co do wartości fuzja to przejęcie Kunming Dihon Pharmaceutical przez Bayer AG za kwotę $586 milionów.

UE