pl en cn

Kontrola przyrostu ludności w Pekinie

Łączna liczba ludności Pekinu w 2014 roku to 21.52 miliona osób. Wynik ten jest o 338,000 ludzi wyższy niż w roku ubiegłym. W 2014 w Pekinie mieszkało około 8.19 miliona przyjezdnej siły roboczej, co jest o 129,000 osób niższym wynikiem niż pokazał 2013 rok. Jak powiedział Wang Anshun, w ramach programu kontroli przyrostu ludności w Pekinie przemysły wymagające dużych pokładów siły roboczej oraz te produkujące najwięcej zanieczyszczeń zostaną przeniesione.

UE