pl en cn

Raport WHO o chorobach przewlekłych

Według raportu Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) 3 miliony ludzi umiera rocznie w Chinach na choroby przewlekłe(nowotwór, choroby serca i układu krążenia, cukrzyca). Ponadto jak podaje WHO 40% mężczyzn i 30% kobiet cierpiących na choroby przewlekłe umiera przedwcześnie ( przed 70 rokiem życia). Bank Światowy ocenia, że
ekonomiczne korzyści płynące ze zredukowania umieralności pacjentów z chorobami krążenia o 1% wyniosą około $10.7 biliona między 2010 a 2040 rokiem.

Dla porównania w Polsce około 22% społeczeństwa cierpi na choroby przewlekłe.

UE