pl en cn

Uregulowanie niejasności w prawie pracy

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przyjęło ustawę regulującą wiele niejasności związanych z wypłatami zaległych wynagrodzeń. Nowe przepisy mają na celu bardziej szczegółowe określenie warunków i procedur związanych z zatrudnieniem oraz odmową wypłaty wynagrodzenia. Problemy z odmowami lub opoźnianiem wypłaty wynagrodzeń, odnoszą się głównie do pracodawców w takich branżach jak budownictwo gdzie zatrudniana jest głównie ludność napływowa z regionów wiejskich i małomiasteczkowych. Jak powiedział Zhang Shiqian, prawnik w Hebei Houzheng Law Firm, w przeszłości spory na linii pracownik – pracodawca były bardzo ciężkie do rozwiązania ze względu na liczne niezgodności procedury zatrudnienia z prawem chińskim. Nowe przepisy mają pomóc w usprawnieniu rozwiązywania tych sporów.

UE